МОТИВ ЄДИНОВЛАДДЯ В АНТИУТОПІЧНОМУ РОМАНІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ ХХ СТ. )

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Поняття «мотив» завжди було одним з дискусійних питань літературознавства. Беручи за основу гіпотезу Кушнірової Т. В., що мотив «інколи бере участь у формуванні жанрової тканини твору, а для певної літературної доби, напряму, течії характерні усталені комплекси мотивів», робота має на меті довести, що художні твори жанру антиутопії дійсно базуються на імплементації певних лейтмотивів, що своєю чергою сприяють формуванню жанрової своєрідності й пізнаванності антиутопії. The concept of "motif" has always been one of the most controversial issues in literary studies. Taking as a basis the hypothesis of T. Kushnirova that the motif "sometimes participates in the formation of the genre fabric of a work, and a certain literary period, trend, and movement are characterised by established sets of motifs", the work aims to prove that dystopian fiction is indeed based on the implementation of certain leitmotifs, which in turn contribute to the formation of the genre's originality and recognisability of dystopia.
Опис
Ключові слова
літературний мотив, антиутопія, жанрова своєрідність, мотив єдиновладдя, англомовна проза ХХ століття, literary motif, dystopia, genre originality, motif of autocracy, twentieth-century English-language prose
Цитування
Подгурська І. О. Мотив єдиновладдя в антиутопічному романі (на матеріалі англомовної прози ХХ ст.) / І. О. Подгурська, Д. О. Колташева // Integration of scientific and modern ideas into practice : Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden, November 15–18, 2022. – Stockholm, 2022. – Pp. 674–677.