НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, ТзОВ «Абетка»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування державних корпорацій та з’ясуванню напрямів їх ефективного розвитку в національній економіці. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования государственных корпораций и выяснению направлений их эффективного развития в национальной экономике. The paper is devoted to the research off unctioning of public corporation sand clarifying the ways of their effective development in the national economy.
Опис
Ключові слова
держава, корпоративний сектор, державні корпорації, государство, корпоративный сектор, государственные корпорации, state, corporate sector, public corporations
Цитування
Гуцан Т. Г. Напрями розвитку державних корпорацій в національній економиці / Т. Г. Гуцан, Є. Ю. Чекардіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. − С. 126−129.