ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, КЛІМАТИЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ УМОВИ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
Більше ніж 150 років на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області триває безперервний розвиток техногенезу, який призвів до формування Криворізької ландшафтно-технічної системи (КЛТС). В основі розвитку КЛТС належить Криворізький залізорудний басейн, промислові запаси якого лише залізних руд складають більше 18 млрд тон. Інтенсивність гірничодобувної промисловості на території КЛТС зумовило виникнення гірничопромислових ландшафтів, а саме найбільш поширені – кар’єри та відвали, які безпосередньо впливають на природні умови даного регіону. Уздовж простягання покладів залізної руди Криворізької структури відбувався видобуток залізної руди та складування відходів виробництва, що й призвело до повного знищення фонових тут у минулому північно-степових ландшафтів, русел річок Саксагань та Інгулець. Натомість утворилися та розвиваються антропогенні, переважно гірничопромислові ландшафти, які зараз займають майже 40 тис. га та мають суттєве значення у функціонуванні сучасної Криворізької ландшафтно-технічної системи. Сучасні натуральні ландшафти КЛТС формувалися за рахунок ландшафтотвірних чинників, насамперед це літогенні (геологічна будова території, рельєф і їх розвиток), кліматичні, гідрологічні (функціонування поверхневих вод), гідрогеологічні (підземні води), ґрунтові, рослинні. For more than 150 years, the city of Kryvyi Rih, Dnipro Oblast, has been experiencing continuous development of technogenesis, which has led to the formation of the Kryvyi Rih Landscape and Technical System (KLTS). The KLTS is based on the Kryvyi Rih iron ore basin, which has industrial reserves of iron ore alone of more than 18 billion tonnes. The intensity of the mining industry in the CLTS has led to the emergence of mining landscapes, the most common of which are quarries and dumps, which directly affect the natural conditions of the region. Iron ore was mined along the Kryvyi Rih iron ore deposits and production waste was stored, which led to the complete destruction of the northern steppe landscapes and the beds of the Saksahan and Ingulets rivers that had been the backdrop of the area in the past. Instead, anthropogenic, mainly mining landscapes were formed and are developing, which now cover almost 40,000 hectares and are essential for the functioning of the modern Kryvyi Rih landscape and technical system. The modern natural landscapes of the KLTS were formed by landscape-forming factors, primarily lithogenic (geological structure of the territory, relief and their development), climatic, hydrological (surface water functioning), hydrogeological (groundwater), soil, and vegetation.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничопромисловий ландшафт, ландшафтне різноманіття, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining industry landscape, landscape diversity, Kryvorizhzhia
Цитування
Коптєва Т. С. Геолого-геоморфологічні, кліматичні та гідрологічні умови Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Scientific and educational dimensions of natural sciences : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – Pp. 480–502.