З ІСТОРІЇ ПІДРУЧНИКА ГЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Основа»
Анотація
Стаття присвячена питанням історії створення підручників географії, які були носієм предметного змісту освіти, а згодом, і видів навчальної діяльності учнів. Розглянуто кількісні і якісні зміни у цих засобах навчання та чинники, які їх обумовили. Сформульовані основні риси (зміст, методичний апарат, ілюстрації) підручників географії різних періодів. Статья посвящена вопросам истории создания учебников географии, которые были носителем предметного содержания образования, а впоследствии и видов учебной деятельности учащихся. Рассмотрены количественные и качественные изменения в этих средствах обучения и факторы, которые их обусловили. Сформулированы основные черты (содержание, методический аппарат, иллюстрации) учебников географии разных периодов.
Опис
Ключові слова
географія, засоби навчання, методика, підручник, зміст, география, средства обучения, методика, учебник, содержание, geography, learning tools, methods, textbook, content
Цитування
Стадник О. Г. З історії підручника географії // Географія : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2016. – № 11–12 (303–304). – С. 32–39.