Наукові засади добору лексичного матеріалу в опануванні польської мови як спорідненої з українською

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті проаналізовано наукові засади добору лексичного матеріалу, який має опанувати учень/студент на елементарному рівні вивчення польської мови; виокремлено зі Словника-мінімуму польської мови Галини Згулкової лексико-семантичну групу «харчування, їжа, напої» й проаналізовано вживання цих одиниць у підручниках «Krok po kroku 1» і «Кrok po kroku 2». В статье проанализированы научные принципы отбора лексического материала, которым должен овладеть ученик/студент на элементарном уровне изучения польского языка; выделено со Словаря-минимума польского языка Галины Згулковой лексико-семантическую группу «питание, еда, напитки» и проанализировано употребление данных единиц в учебниках «Krok po kroku 1» и «Кrok po kroku 2». Scientific principles for selecting the lexical units which are to belearned by Elementary level students of the Polish language have been analysed inthe paper; «Meals, Food and Drinks» lexical-semantic group has been singled outfrom Galina Zgulkova’s dictionary of the Polish language and the usage of theseunits in «Krok po kroku 1» and «Кrok po kroku 2» textbooks has been analysed.
Опис
Ключові слова
польська мова, лексика, словник-мінімум, елементарний рівень, фреквенция, польский язык, лексика, словарь-минимум, элементарный уровень, фреквенция, Polish, vocabulary, minimum vocabulary, elementary level, frequency
Цитування
Коваленко М. В. Наукові засади добору лексичного матеріалу в опануванні польської мови як спорідненої з українською / М. В. Коваленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 107–112.