Від ідеї до втілення: комплексний аналіз мистецького заходу на прикладі міжнародного музичного конкурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях детально розглянуто ключові етапи підготовки до написання та захисту реферату з фокусом на вивченні досвіду організації міжнародних музичних конкурсів. Особлива увага приділена аналітичному підходу до вивчення організаційних і культурних аспектів цих заходів та їхньої ролі у сприянні культурному розмаїттю та міжкультурному обміну. Включено рекомендації щодо належного оформлення реферату, створення візуальної презентації, розвитку навичок публічного виступу та застосування технік ефективної комунікації. Ці методичні вказівки призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і будуть корисні для тих, хто прагне глибше зрозуміти особливості організації та проведення культурно-освітніх заходів та мистецьких проєктів. The guidelines provide a detailed discussion of the key stages of preparation for writing and defending an essay with a focus on studying the experience of organising international music competitions. Particular attention is paid to the analytical approach to studying the organisational and cultural aspects of these events and their role in promoting cultural diversity and intercultural exchange. It also includes recommendations on the proper formatting of an abstract, creating a visual presentation, developing public speaking skills and applying effective communication techniques. These guidelines are intended for students of the first (bachelor's) level of higher education and will be useful for those who seek a deeper understanding of the peculiarities of organising and conducting cultural and educational events and art projects.
Опис
Ключові слова
музична освіта, музичні конкурси, музичне мистецтво, підготовка викладачів, методичні рекомендації, music education, music competitions, musical art, teacher training, methodological recommendations
Цитування
Данилюк М. М. Від ідеї до втілення: комплексний аналіз мистецького заходу на прикладі міжнародного музичного конкурсу [Електронне видання] : метод. рек. до написання та захисту реферату в межах вивч. навч. дисципліни «Освітній Event-Art менеджмент в українському багатокультурному соціумі» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / М. М. Данилюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 54 с. + дод.