Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет, вид-во МОНОГРАФ ФОП Іванченка І. С.
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-методичного семінару викладачів економічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що відбувся 24 лютого 2017 року. Дослідження присвячені сучасним проблемам економічної науки. Розглядаються актуальні питання дослідження і розвитку економічної науки, особливості змісту сучасної економічної освіти й методики її викладання, та визначається роль економічної освіти у розвитку економічної науки. В сборнике представлены материалы научно-методического семинара преподавателей экономического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, который состоялся 24 февраля 2017. Исследования посвящены современным проблемам экономической науки. Рассматриваются актуальные вопросы исследования и развития экономической науки, особенности содержания современного экономического образования и методики его преподавания, и определяется роль экономического образования в развитии экономической науки. The collection contains materials of the scientific and methodological seminar of teachers of the Faculty of Economics of the Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, which was held on February 24, 2017. Studies are devoted to modern problems of economic science. Topical issues of research and development of economic science, features of the content of modern economic education and its teaching methods are considered, and the role of economic education in the development of economic science is determined.
Опис
Ключові слова
науково-методичний семінар, науково-методична робота, економічна наука, економічна освіта, методика викладання, научно-методический семинар, научно-методическая работа, экономическая наука, экономическое образование, методика преподавания, scientific and methodological seminar, scientific and methodological work, economics, economic education, method of teaching
Цитування
Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної економічної науки : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, екон. ф-т ; відп. за вип. : І. В. Сідельнікова, О. В. Мельникова. – Харків : Монограф, 2017. – 86 с.