Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991)

dc.contributor.authorПаньок, Т. В.
dc.date.accessioned2020-11-10T13:57:24Z
dc.date.available2020-11-10T13:57:24Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractУ монографії на основі дослідження архівних матеріалів обґрунтовано процес становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті, розроблено його періодизацію, виявлено провідні тенденції, зміст художньо-педагогічної підготовки, виокремлено наукову цінність педагогічних теорій, еволюцію світоглядної моделі вищої художньо-педагогічної освіти, розуміння її як цілісного художньо-педагогічного явища, національного і самостійного своєю суттю. Розраховано на науковців, учителів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, художників, мистецтвознавців, істориків, керівників органів освіти, студентство. В монографии на основе исследования архивных материалов обоснованно процесс становления высшей художественно-педагогического образования в Украине в ХХ веке, разработан его периодизация, выявлены ведущие тенденции, содержание художественно-педагогической подготовки, выделены научную ценность педагогических теорий, эволюцию мировоззренческой модели высшей художественно-педагогического образования, понимание ее как целостного художественно-педагогического явления, национального и самостоятельного своей сути. Рассчитано на научных работников, учителей, преподавателей высших педагогических учебных заведений, художников, искусствоведов, историков, руководителей органов образования, студенчество. In the monograph, based on the study of archival materials, the process of formation of higher art and pedagogical education in Ukraine in the 20th century is substantiated, its periodization is developed, leading trends, the content of artistic and pedagogical training are revealed, the scientific value of pedagogical theories, the evolution of the ideological model of higher art and pedagogical education, are highlighted, understanding it as an integral artistic and pedagogical phenomenon, national and independent in its essence. Designed for researchers, teachers, teachers of higher pedagogical educational institutions, artists, art critics, historians, heads of educational authorities, students.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПаньок Т. В. Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991) : монографія / Т. В. Паньок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [наук. ред.: В. М. Гриньова]. – Харків : Оперативна поліграфія : Здоровий Я. А. – 660 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3863
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВидавництво «Оперативна поліграфія», ФОП Здоровий Я. А.uk_UA.UTF-8
dc.subjectвища художньо-педагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожньо-педагогічна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраїнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectХХ століттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее художественно-педагогическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественно-педагогическая подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectХХ векuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher art and pedagogical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic and pedagogical traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectXX centuryuk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРазвитие высшего художественно-педагогического образования в Украине в ХХ веке (1917-1991)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of higher art and pedagogical education in Ukraine in the twentieth century (1917-1991)uk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Паньок Т. В._худ-пед освіта.pdf
Розмір:
27.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: