ШКОЛА РАДОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах зосереджено увагу на актуальності використання надбань В. О. Сухомлинського в умовах Нової української школи (НУШ). З'ясовано, що новітні технології – це осучаснений шлях педагогічного пошуку видатного педагога. Акцентується увага на тому, що нова освіта спрямовує увагу на особистість, яка здатна критично мислити, спроможна опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще власне життя і життя своєї держави, що є одним із концептуальних напрямів сухомлинівської педагогіки. In the article the relevance of the use of creative heritage V. O. Sukhomlinsky was proved in the conditions of the new Ukrainian school. The latest teaching technologies have been presented as a modern way of pedagogical search for an outstanding teacher. The focus was on new education. This education focuses on the personality of a child who is capable of thinking critically, able to process a variety of information, seeking to change for the better his or her own life and the life of his/her country. This is one of the conceptual directions of Sukhomlin's pedagogy.
Опис
Ключові слова
Школа радості, НУШ, сухомлинівська педагогіка, урок мислення, змістовне дозвілля, School of Joy, New Ukrainian School, Sukhomlin's Pedagogy, Lesson of Thinking, Meaningful Leisure
Цитування
Денисенко А. О. Школа радості ХХІ століття / А. О. Денисенко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 38–41.