Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Обґрунтовано думку про те що, педагогіка дозвілля — платформа формування інтелектуального, духовного та професійного зростання, громадянської свідомості, власної гідності, виховання віри у свої сили, реалізації бажання власною працею досягти кращого життя, а не пасивно очікувати його. Обосновано мнение о том, что педагогика досуга — платформа формирования интеллектуального, духовного и профессионального роста, гражданского сознания, собственного достоинства, воспитания веры в свои силы, реализации желания собственным трудом достичь лучшей жизни, а не пассивно ожидать ее. The opinion is substantiated that the pedagogy of leisure is a platform for the formation of intellectual, spiritual and professional growth, civic consciousness, self-esteem, fostering faith in oneself, realizing the desire to achieve a better life by one's own labor, and not passively expect it.
Опис
Ключові слова
педагогіка дозвілля, духовність, інтелект, стратегія, педагогика досуга, духовность, интеллект, стратегия, leisure pedagogy, spirituality, intelligence, strategy
Цитування
Денисенко А. О. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія / А. О. Денисенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 230–234.