ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В СЕРЕДОВИЩІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто принципи позашкільної освіти школярів з інтелектуальними порушеннями, що є потужним фактором соціалізації та розвитку таких дітей. Система принципів регулює процес соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах позашкільної освіти і виступає в якості нормативів, що визначають діяльність суб'єктів процесу навчання, а також структуру змісту, методів і форм організації. The publication discusses the principles of out-of-school education for students with intellectual disabilities, which is a powerful factor in the socialisation and development of such children. The system of principles regulates the process of socialisation and development of students with intellectual disabilities in out-of-school education and acts as standards that define the activities of the subjects of the learning process, as well as the structure of the content, methods and forms of organisation.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, інтелектуальні порушення, діти шкільного віку, процес соціалізації, out-of-school education, intellectual disabilities, school-age children, socialisation process
Цитування
Синьов В. М. Принципи побудови структурно-функціональної моделі розвитку та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями в середовищі позашкільної освіти / В. М. Синьов, В. Є. Коваленко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 221–225.