УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано доцільність професійної підготовки керівників закладів освіти. Розкрито наукові засади управлінської діяльності, особливості її завдань та змісту. З’ясовано основні компетентності сучасного керівника, вимоги до нього. Розглянуто основні тенденції розвитку професійного управління. Визначено підходи до професійної підготовки керівника. The article substantiates the expediency of professional training of heads of educational institutions. The scientific principles of managerial activity, features of its tasks and content are revealed. The main competencies of a modern leader, the requirements for him are clarified. The main tendencies of professional management development are considered. Approaches to professional training of the head are defined.
Опис
Ключові слова
науковий менеджмент, управління, керівник, заклад освіти, управлінська компетентність, професійна підготовка, scientific management, management, head, educational institution, managerial competence, professional training
Цитування
Мармаза О. І. Управління закладом освіти у контексті наукового менеджменту / О. І. Мармаза // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 186–192.