КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «SOFT SKILLS»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті підкреслюється, що з кожним роком роль soft skills у процесі професійного розвитку співробітників зростає, що відзначають науковці. Автором розглядається поняття soft skills та його значення для становлення фахівця в професійній сфері. Проведено змістовний аналіз дефініцій «soft skills» та виявлено спільні та відмінні риси в підходах до розуміння «м’яких» навичок різними авторами. Every year the role of soft skills in the process of professional development of employees is increasing, which is noted by researchers. The article deals with the concepts of soft skills and its importance for the development of a specialist in the professional field. Content analysis of the definition «soft skills» is conducted, the common and distinctive features in approaches to understand the «soft» and competencies of various authors are identified.
Опис
Ключові слова
soft skills, hard skills, аналіз, зміст, дефініція, аспірантські роботи, soft skills, hard skills, analysis, content, definitions, postgraduate work
Цитування
Житницька А. А. Контент-аналіз дефініції «soft skills» / А. А. Житницька // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 305–308.