Шляхи здійснення взаємозв’язку в роботі вихователя та вчителя-логопеда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська академія неперервної освіти
Анотація
У методичному пораднику розлянуто здійснення взаємозв’язку в роботі вихователя та вчителя-логопеда. Основна мета навчання дошкільника – це забезпечення різностороннього його розвитку. Головною задачею в групах старшого дошкільного віку є формування у дітей зв’язного мовлення. Зазначено, що учитель-логопед і вихователь повинні працювати в тісному контакті. Тісний взаємозв’язок учителя-логопеда в роботі з вихователем полягає в тому, що вихователь закріплює ці поняття в життєвих побутових ситуаціях у процесі виконанні дій (надягнути, одягнути, зняти, повісити, просушити та ін.). Таким чином створюються умови для багаторазового повторення на заняттях і поза ними. Крім того, спілкування під час спільної діяльності – це своєрідна школа практики, у результаті якої дитина навчається, засвоює слова-дії з префіксами, дізнається зміст нових для неї слів. Від такої спільної роботи залежить успіх навчання дітей із порушенням мовлення. The methodical advisor describes the implementation of the relationship in the work of an educator and a speech therapist. The main goal of a preschooler's education is to ensure his versatile development. The main task in groups of older preschool age is the formation of coherent speech in children. It is noted that the speech therapist teacher and educator should work in close contact. The close relationship of the speech therapist teacher in working with the educator consists in the fact that the educator consolidates these concepts in daily life situations in the process of performing actions (put on, dress, take off, hang, dry, etc.). In this way, conditions are created for multiple repetitions in and outside of classes. In addition, communication during joint activities is a kind of school of practice, as a result of which the child learns, learns action words with prefixes, learns the meaning of words new to him. The success of teaching children with speech disorders depends on such joint work.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, логопедія, дошкільна освіта, розвиток мовлення, педагогічна взаємодія, speech disorder, speech therapy, preschool education, speech development, pedagogical interaction
Цитування
Лященко В. М. Шляхи здійснення взаємозв’язку в роботі вихователя та вчителя-логопеда / В. М. Лященко // Світ дошкілля: запитання та відповіді : метод. порадник для вихователів дошк. навч. закл. – Харків, 2015. – С. 56–60.