Особливості управління адаптивною школою повного дня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Scientific Platform
Анотація
Адміністрація адаптивної школи повного дня ставить перед собою такі завдання: забезпечення якісного навчання в межах державних освітніх стандартів; формування зон розвитку школи (дослідницька робота, оволодіння новими педагогічними технологіями, освоєння нових експериментальних програм та ін.); залучення до управління школою батьків, перехід батьків з позиції клієнта в позицію партнера. Администрация адаптивной школы полного дня ставит перед собой следующие задачи: обеспечение качественного обучения в рамках государственных образовательных стандартов; формирования зон развития школы (исследовательская работа, овладение новыми педагогическими технологиями, освоение новых экспериментальных программ и др.) привлечение к управлению школой родителей, переход родителей с позиции клиента в позицию партнера. The administration of a full-time adaptive school sets itself the following tasks: to provide quality education within the framework of state educational standards; formation of school development zones (research work, mastering new pedagogical technologies, mastering new experimental programs, etc.); involvement of parents in school management, transfer of parents from a client's position to a partner's position.
Опис
Ключові слова
адаптивна школа повного дня, управління адаптивною школою, різнобічний розвиток особистості, урахування індивідуальних особливостей, реалізація творчих здібностей, адаптивная школа полного дня, управления адаптивной школой, разностороннее развитие личности, учет индивидуальных особенностей, реализация творческих способностей, full day adaptive school, adaptive school management, versatile personality development, taking into account individual characteristics, realization of creative abilities
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Особливості управління адаптивною школою повного дня / Т. М. Хлєбнікова, А. С. Кошман // Scientific forum: theory and practice of research : I International Scientific and Theoretical Conference, Valencia, Kingdom of Spain, June18, 2021. – Valencia : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – Pp. 83–86.