СТАВЛЕННЯ ІСТОРИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ДО РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАН України, Ін-т історії України
Анотація
Дослідження ставлення науковців до релігії та церкви як специфічної риси інтелектуальної поведінки та позитивістського наративу історіописання в Україні становить завдання нашої статті. Исследование отношения ученых к религии и церкви как специфической черты интеллектуального поведения и позитивистского нарратива историописания в Украине составляет задачу нашей статьи.
Опис
Ключові слова
історіографія України, позитивізм, українські землі, релігієзнавство, історія релігії, православ'я, католицизм, церква, историография Украины, позитивизм, украинские земли, религиезнавство, история религии, православие, католицизм, церковь, historiography of Ukraine, positivism, Ukrainian land, Religious knowledge, the history of religion, Orthodoxy, Catholicism, Church
Цитування
Богдашина О. М. Ставлення істориків українських земель другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до релігії та церкви / О. М. Богдашина // Історіографічні дослідження в Україні : [зб.наук. пр.] / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 42–60.