Development features of the tourism industry in the context of globalization

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
Проаналізовано позитивні та негативні особливості розвитку туристичної індустрії у часи глобалізації, такі як: використання нових технологій, різноманітність географії туристичних потоків, соціально-економічні та екологічні наслідки розвитку туристичної індустрії у країнах світу. The positive and negative features of the development of the tourism industry in times of globalization are analyzed, such as: the use of new technologies, the diversity of the geography of tourist flows, socio-economic and environmental consequences of the development of the tourism industry in the countries of the world.
Опис
Ключові слова
туризм, tourism, глобалізація, globalization, туристична індустрія, tourism industry
Цитування
Muromtseva Yu. Development features of the tourism industry in the context of globalization / Yu. Muromtseva // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі [Електронне видання] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2 листоп. 2023 р. / Державний біотехнологічний ун-т. – Харків, 2023. – С. 228–230. DOI 10.5281/zenodo.10260306.