Реалізація ідей дуальної освіти в процесі професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-07-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
NGO «European Scientific Platform»
Анотація
У статті представлені ідеї дуального навчання у сфері системної організації професійної освіти вчителів. Зазначено, що у формуванні вчителя недооціненою є регулярна системна практика, яка може допомогти на першому курсі впевнитися в правильності вибору фаху, його привабливості, на другому-четвертому - усвідомлено розвивати ключові професійні компетентності. В статье представлены идеи дуального обучения в сфере системной организации профессионального образования учителей. Отмечено, что в формировании учителя недооцененной является регулярная системная практика, которая может помочь на первом курсе убедиться в правильности выбора профессии, ее привлекательности, на втором-четвертом - осознанно развивать ключевые профессиональные компетентности. The article presents the ideas of dual training in the field of systematic organization of professional teacher education. It is noted that regular teacher practice is underestimated in the formation of a teacher, which can help in the first year to be convinced of the correct choice of a profession, its attractiveness, and in the second or fourth - to consciously develop key professional competences.
Опис
Ключові слова
дуальна освіта, майбутній вчитель початкової школи, учень, активна практика, читацька культура, педагогічне читання, дуальное образование, будущий учитель начальной школы, ученик, активная практика, читательская культура, педагогическое чтение, dual education, future elementary school teacher, student, active practice, reading culture, pedagogical reading
Цитування
Ємець А. А. Реалізація ідей дуальної освіти в процесі професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. – London : European Scientific Platform, 2019. – Vol. 4. – P. 75-79.