Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Kharkov Regional Branch of the National Olympic Committee of Ukraine, Publishing House KSADA
Анотація
Purpose: to identify the patterns of individual dynamics of competitive performance in track and field sprint. Material: The study involved a highly qualified athlete (running for short distances, long jumps). Results: In the sinusoidal functions of the competitive performance of the athlete, the period of oscillation was 32 to 48 days. It is shown that the period of the sinusoidal function of the dynamics of competitive performance (about 30-40 days) coincides with the period of the ovarian cycle of the athlete. A reliable relationship between the 400 m run time and intuitive biorhythm values was established (the oscillation period is 38 days (r = -0.58, p <0.05)). The data obtained coincided with the period of fluctuations in the sports form. Training programs are built on the patterns of ups and downs of the functional state. Conclusions: Regularities of the individual dynamics of the sports form make it possible to provide the necessary correspondence between the state of the organism and the dynamics of the loads. Мета роботи: виявити закономірності індивідуальної динаміки змагальної результативності в легкоатлетичному спринті. Матеріал. У дослідженні взяла участь атлетка високої кваліфікації (біг на короткі дистанції, стрибки в довжину). Результати. У синусоїдальних функціях змагальної результативності атлетки період коливань склав від 32 до 48 діб. Показано, що період синусоїдальної функції динаміки змагальної результативності (близько 30-40 днів) збігається з періодом овариального циклу атлетки. Виявлено вірогідний взаємозв'язок між часом пробегания дистанції 400 м і значеннями інтуїтивного біоритму (період коливань складає 38 днів (r = -0,58,)). Отримані дані співпали з періодом коливань спортивної форми. Тренувальні програми побудовані по закономірностям підйомів і спадів функціонального стану. Висновки. Закономірності індивідуальної динаміки спортивної форми дозволяють забезпечити необхідне відповідність між станом організму і динамікою навантажень. Цель работы: выявить закономерности индивидуальной динамики соревновательной результативности в легкоатлетическом спринте. Материал. В исследовании приняла участие атлетка высокой квалификации (бег на короткие дистанции, прыжки в длину). Результаты. В синусоидальных функциях соревновательной результативности атлетки период колебаний составил от 32 до 48 суток. Показано, что период синусоидальной функции динамики соревновательной результативности (около 30-40 дней) совпадает с периодом овариального цикла атлетки. Выявлена достоверная взаимосвязь между временем пробегания дистанции 400 м и значениями интуитивного биоритма (период колебаний составляет 38 дней (r=-0,58, )). Полученные данные совпали с периодом колебаний спортивной формы. Тренировочные программы построены по закономерностям подъемов и спадов функционального состояния. Выводы. Закономерности индивидуальной динамики спортивной формы позволяют обеспечить необходимое соответствие между состоянием организма и динамикой нагрузок.
Опис
Ключові слова
sprint, athletics, models, biorhythm, спринт, легка атлетика, моделі, біоритм, спринт, легкая атлетика, модели, биоритм
Цитування
Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint / Zh. Kozina, I. Prokopenko, M. Cretu [et al.] // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2018. – Vol. 22(3). – P. 149–155.