АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ВІДЧУТТЯ РИТМУ У ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті розкрито альтернативні методики розвитку відчуття ритму у естрадних співаків, що існують у зарубіжній вокальній практиці; схарактеризовано використання методу коннакол у практиці вдосконалення відчуття ритму; висвітлено методику вокальної імпровізації Боба Столоффа; розглянуто систему Бенні Греба Rhytmic Alphabet. The article covers alternative techniques for developing a sense of rhythm in pop singers, describes the use of the Konnakol method in improving rhythm perception in vocal practice, highlights Bob Stoloff's technique of vocal improvisation, and discusses Benny Greb's Rhythmic Alphabet system utilized.
Опис
Ключові слова
ритмічне сольфеджіо, ритмічна абетка, коннакол, естрадний спів, естрадний спів, rhythmic solfeggio, rhythmic Alphabet, konnakol, pop singing
Цитування
Васильєва О. В. Альтернативні методи розвитку відчуття ритму у естрадних співаків / О. В. Васильєва, А. В. Пащенко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 20–26.