ПРОКОПЕНКО І СКОВОРОДА – ДВА «ПЕРШОРОЗУМИ» СВОЄЇ ЕПОХИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто два «Першорозуми» для свого українського народу і своєї землі, дві видатні постаті різних епох, між якими 300 років: І. Прокопенко і Г. Сковороду. Загадкова особистість великого українського філософа, просвітителя педагога-гуманіста, музиканта, поета, художника, мандрівного вчителя, народного наставника різних верств населення тодішньої Слобожанщини Григорія Савича Сковороди приваблює багатьох науковців і дослідників не тільки України, а й усього світу. Людина з великим серцем та мудрістю Іван Федорович Прокопенко присвятив своє життя улюбленій справі «Вчителя», завжди був щирим і відвертим у спілкуванні зі здобувачами, колегами, підлеглими та співпрацівниками університету. The article deals with two "First Minds" for their Ukrainian people and their land, two outstanding figures of different eras, 300 years between them: I. Prokopenko and G. Skovoroda. The mysterious personality of the great Ukrainian philosopher, educator, humanist teacher, musician, poet, artist, traveling teacher, folk mentor of different segments of the population of the then Slobozhanshchyna Hryhorii Savych Skovoroda attracts many scientists and researchers not only in Ukraine but also around the world. A man with a big heart and wisdom, Ivan Fedorovych Prokopenko devoted his life to his beloved work "Teacher", was always sincere and frank in communication with applicants, colleagues, subordinates and university staff.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Прокопенко І. Ф., видатні вчені, філософсько-педагогічна спадщина, H. S. Skovoroda, I. F. Prokopenko, outstanding scientists, philosophical and pedagogical heritage
Цитування
Бакай С. Ю. Прокопенко і Сковорода – два "першорозуми" своєї епохи / С. Ю. Бакай // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 35–41.