ДІАГНОСТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано аспекти діагностико-технологічного підходу в управлінні освітнім процесом. Визначені особливості діагностики в управлінні якістю освітнього процесу, схарактеризовано її функції та можливості які вона надає в розробці технології подоланні виявлених проблем. The article substantiates aspects of diagnostic-technological approach in educational process management. The peculiarities of diagnostics in the quality management of educational process are determined. Functions of diagnostics and opportunities that it provides in development of technology for identified problems overcoming are characterized.
Опис
Ключові слова
діагностика, технологія подолання виявлених проблем, управління, діагностико-технологічний підхід в управлінні, якість освітнього процесу, diagnostics, technology of identified problems overcoming, management, diagnostic-technological approach in management, educational process quality
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Діагностико-технологічний підхід в управлінні закладом освіти / Т. М. Хлєбнікова // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 279–287.