ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
У статті розкрито динаміку змін рівня розвитку фізичних здібностей учнів початкових класів під впливом засобів художньої гімнастики. Показано, що досліджувані дівчата, для яких під час уроків фізичної культури впроваджувалися комплекси вправ художньої гімнастики досягли найкращих результатів у розвитку гнучкості, прудкості й координаційних здібностей, а хлопці у розвитку гнучкості та координації. В статье раскрыто динамику изменений уровня развития физических способностей учащихся начальных классов под влиянием средств художественной гимнастики. Показано, что исследуемые девушки, для которых во время уроков физической культуры внедрялись комплексы упражнений художественной гимнастики достигли лучших результатов в развитии гибкости, быстроты и координационных способностей, а ребята в развитии гибкости и координации.
Опис
Ключові слова
вправи, гнучкість, повороти, прудкість, сила, стрибки, учні, художня гімнастика, упражнения, гибкость, повороты, быстрота, сила, прыжки, ученики, художественная гимнастика, exercises, flexibleness, rotation, rapidity, force, jumps, students, gymnastics
Цитування
Використання засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Кравчук Т. М. та ін. // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 51‒53.