Варіанти перекладу безсполучникових складних речень сучасної французської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Анотація
У данній статті автор розглянув варіанти перекладу безсполучникових складних речень сучасної французської мови. В данной статье автор рассмотрел варианты перевода бессоюзных сложных предложений современного французского языка. In this article, the author considered the options for translating unassigned complex sentences of modern french language.
Опис
Ключові слова
французська мова, безсполучникові складні речення, переклад, французский язык, бессоюзные сложные предложения, перевод, french language, unassembled complex sentences, translation
Цитування
Лембік С. О. Варіанти перекладу безсполучникових складних речень сучасної французської мови / С. О. Лембік // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2018 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2018. – C. 91–93.