ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУВЕРЕННОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА ЄВРООБЛІГАЦІЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Медобори-2006
Анотація
У статті визначено необхідність та значення реструктуризації суверенних та гарантованих державою боргів за єврооблігаціями. Досліджені основні схеми реструктуризації державного боргу. Проаналізований світовий досвід вирішення боргових проблем суверенних держав. Висвітлені особливості реструктуризації українського державного та гарантованого державою боргу у 2015 році. В статье определена необходимость и значение реструктуризации суверенных и гарантированных государством долгов по еврооблигациям. Исследованы основные схемы реструктуризации государственного долга. Проанализирован мировой опыт решения долговых проблем суверенных государств. Освещены особенности реструктуризации украинского государственного и гарантированного государством долга в 2015 году. The article outlines the need and importance of restructuring debt. These basic scheme of restructuring of public debt and investigated their wide application in the world.
Опис
Ключові слова
реструктуризація, зовнішній борг, єврооблігації, інструменти відновлення вартості, варанти, прив’язані до ВВП, державні деривативи, українська версія варантів, реструктуризация, внешний долг, еврооблигации, инструменты восстановления стоимости, варранты, привязанные к ВВП, государственные деривативы, украинская версия варрантов, restructuring, external debt, Eurobonds, recovery tools cost, warrants tied to GDP, state derivatives, Ukrainian version of the warrants
Цитування
Олійник О. В. Особливості реструктуризації суверенного боргу України за єврооблігаціями / О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова, А. В. Сотнік // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Економічні науки : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільський, 2016.– Вип. 11. – С. 372–382.