ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІТНЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розкрито виховні функції фітнесу. Заначено, що заняття з фітнесу сприяють розумовому, моральному, естетичному й трудовому вихованню молоді. Тривалі заняття фітнесом зміцнюють духовність людини, розвивають її інтелект і впевненість у собі. The article reveals the educational functions of fitness. It is noted that fitness classes contribute to the mental, moral, aesthetic and labor education of young people. Prolonged fitness classes strengthen a person’s spirituality, develop his intelligence and self-confidence.
Опис
Ключові слова
фітнес, тренування, вправи, естетичне виховання, фізичне загартування, пандемія, fitness, training, exercises, aesthetic education, physical training, pandemic
Цитування
Рибалко Л. С. Виховний потенціал фітнесу / Л. С. Рибалко, М. С. Антонов // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 106–108.