ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Схарактеризовано дистанційну освіту як форму організації навчання, проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення суті дистанційного навчання, його особливостей, переваг. З’ясовано, що поняття «дистанційне навчання» сприяло включенню до курсу педагогіки та дидактики таких понять, як «дистанційне освіта», «Інтернет освіта», «віртуальне навчання». Distant education as a form of organization of training has been characterized in the article. Ukrainian and foreign scientists' approaches to definition of the essence of distance learning, its features and advantages have been analyzed. It has been found that the concept of "distance learning" facilitated the inclusion of such concepts as "distance education", "online education" and "virtual learning" in the course of Pedagogy and Didactics.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, дистанційне навчання, суть, підходи, Інтернет освіта, distance education, distance learning, essence, approaches, online education
Цитування
Штефан Л. А. Дистанційна освіта як форма організації навчання / Л. А. Штефан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 92–95.