КОУЧИНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено коучинг у професійній діяльності керівника установи соціальної сфери. Зазначено, що систематичне застосування коучингових технологій у роботі керівника установи соціальної сфери сприятиме досягненню місії та інноваційному розвитку установи, підвищенню професіоналізму й продуктивності праці співробітників, згуртованості й відповідальності колективу, що покращує загальні та спеціальні показники діяльності установи, рівень задоволення потреб споживачів соціальних послуг, упливає на розвиток галузі, загальний добробут суспільства. The article examines coaching in the professional activity of the head of a social institution. It is noted that the systematic use of coaching technologies in the work of the head of a of a social institution will contribute to the achievement of the mission and innovative development of the institution. of the institution, increase the professionalism and productivity of employees, cohesion and responsibility of the team, which improves the general and special performance indicators of the institution, the level of satisfaction of the needs of consumers of social services consumers, influences the development of the industry and the overall well-being of society.
Опис
Ключові слова
коучинг, професійна діяльність, керівники, соціальна сфера, coaching, professional activity, managers, social sphere
Цитування
Кабусь Н. Д. Коучинг у професійній діяльності керівника установи соціальної сфери / Н. Д. Кабусь, Д. Н. Андріамбау // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1135–1137.