Валеологічні основи духовного розвитку особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті порушено тему валеологічних основ духовного розвитку особистості. В статье затронута тема валеологических основ духовного развития личности. The article touches upon the topic of valeological foundations of the spiritual development of a person.
Опис
Ключові слова
духовний розвиток особистості, духовне здоро'я, феномен здоров’я, виховання духовності, духовное развитие личности, духовное здоровье, феномен здоровья, воспитание духовности, spiritual development of personality, spiritual health, health phenomenon, education of spirituality
Цитування
Бойчук Ю. Д. Валеологічні основи духовного розвитку особистості / Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 101–106.