ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОРАД В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Формування особистості розпочинається з моменту народження. Особливо інтенсивно відбувається в пору дитинства, юності. Досягає порівняної завершеності в дорослому віці. Становлення особистості та її удосконалення в ході життя, а також у результаті розвитку та виховання називають формуванням. Основні чинники формування особистості – спадковість, організований педагогічний процес, середовище (родина, колектив, суспільство, планета), власне сама людина із здатністю до самоідентифікації. У педагогічному доробку В. Сухомлинського щодо формування особистості представлено цінні порад для вчителів Нової української школи. The formation of personality begins from the moment of birth. Paticularty intense occurs in childhood, adolescence. Reaches comparative completion in adulthood. Formation of personality and its improvement in the course of life, and also as a result of development and education are called formation. The main factors of personality formation – heredity, organized pedagogical process, environment (family, collective, society, planet), in fact, the very person with the ability for self-identification. V. Sukhomlinsky‟s pedagogical work on personality formation presents valuable tips for teachers of the new Ukrainian school.
Опис
Ключові слова
дитина, особистість, формування, середовище, child, personality, formation, environment
Цитування
Борисенко Н. О. Чинники формування особистості через призму порад В. Сухомлинського / Н. О. Борисенко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 19–23.