ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ В ЗОНІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено актуальність професійної підготовки психологів, соціальних педагогів та працівників до роботи з наслідками травматичного досвіду, розглянуто види психотравмівних подій та криз, з якими стикаються військові та цивільне населення під час війни, представлено досвід зарубіжних країн щодо надання соціально-психологічної допомоги військовослужбовцям та населенню в зоні збройних конфліктів. The article highlights the relevance of professional training of psychologists, social teachers and workers to deal with the consequences of traumatic experiences. It considers the types of traumatic events and crises faced by the military and civilians during the war as well as presents the experience of foreign countries in providing social and psychological assistance to servicemen and population in areas of armed conflict.
Опис
Ключові слова
психічна травма, посттравматичний стресовий розлад, соціально-психологічна допомога, реабілітація, mental trauma, post-traumatic stress disorder, social and psychological assistance, rehabilitation
Цитування
Кабусь Н. Д. Зарубіжний досвід надання соціально-психологічної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню в зоні збройних конфліктів / Н. Д. Кабусь, І. М. Мартинюк, Т. Д. Погребняк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 40–43.