Особливості перспективного управління у вищому закладі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державного университет імені Миколи Гоголя
Анотація
Наведено основні напрямки перегляду парадигмальних основ сучасної педагогічної науки.Приведены основные направления пересмотра парадигмальних основ современной педагогической науки. The main directions of revising the paradigmatic foundations of modern pedagogical science are given.
Опис
Ключові слова
перспективне педагогічне управління, парадигма, формування особистості фахівця, заклади вищої освіти, перспективное педагогическое управление, формирование личности специалиста, учреждения высшего образования, perspective pedagogical management, paradigm, shaping the personality of a specialist, institutions of higher education
Цитування
Дмитренко Т. О.Особливості перспективного управління у вищому закладі освіти. / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. В. Яресько // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Ніжин, 7-9 груд. 2005 p. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.) та ін.] – Ніжин : вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – С. 35–36.