Використання дидактичних ігор у процессі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Cковороди
Анотація
У статті розглядається питання використання дидактичних ігор у процесі формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку. Виділено вимоги до організації дидактичних ігор поза заняттями з математики. В статье рассматривается вопрос использование дидактических игр в процессе формирования математической компетентности у детей дошкольного возраста. Выделены требования к организации дидактических игр во внеучебное время. The article deals with the use of didactic games in the process of forming mathematical competence in preschool children. Requirements for the organization of didactic games outside mathematics lessons are highlighted.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, математична компетентність, дошкільник, позанавчальний час, дидактическая игра, математическая компетентность, дошкольник, внеучебное время, didactic game, mathematical competence, preschooler, outside lessons time
Цитування
Каракуц Г. М. Використання дидактичних ігор у процессі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / Г. М. Каракуц, Л. І. Титаренко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 16. – С. 159–167.