ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто досвід здійснення диференційованого підходу щодо підвищення кваліфікації педагогів у центрі розвитку вчителів при коледжі Веньхуа. Програма діяльності вказаного центру розрахована на задоволення потреб учителів у професійному, особистісному, організаційному розвитку, а також на вивчення нових моделей та методів навчання. У її основу покладено чотири періоди розвитку вчителів: початковий, адаптаційний та стабілізаційний. Підвищення кваліфікації вчителів у коледжі Веньхуа здійснюється з урахуванням особливостей кожного періоду та передбачає різні заходи в межах чотирьох секцій: культурний форум, педагогічний та тематичний семінари, семінар із удосконалення практичних навичок. The article discusses the experience of implementing a differentiated approach to teacher training at the Teacher Development Centre at Wenhua College. The programme of activities of this centre is designed to meet the needs of teachers in professional, personal and organisational development, as well as to study new models and methods of teaching. It is based on is based on four periods of teacher development: initial, adaptation and stabilisation. Teacher development at Wenhua College is tailored to the specifics of each period and includes various activities within four sections: a cultural forum, pedagogical and thematic seminars, and a workshop on improving practical skills.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації педагогів, педагогічна освіта, диференційований підхід, teacher training, teacher education, differentiated approach
Цитування
У Юе. Диференційований підхід у підвищенні кваліфікації учителів у КНР / У Юе // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 122–124.