ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто суть проблемного навчання, схарактеризовано його переваги та недоліки, наведено класифікації проблемних ситуацій. The theses consider the essence of problem-based learning, describe its advantages and disadvantages, give classifications of problem situations.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, проблемна ситуація, проблемна задача, рroblem-based learning, problem situation, problem task
Цитування
Дейніченко Т. І. Проблемне навчання математики / Т. І. Дейніченко, А. С. Галяс, М. С. Шмадченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 47–49.