Методичні рекомендації до курсу "Загальна гідрологія"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до курсу "Загальна гідрологія" призначені для студентів що навчаються за спеціальністю 014. Середня освіта. В методичних рекомендаціях висвітлено програма курсу, питання до іспиту, надано рекомендації до виконання практичних занять, джерела для вивчення курсу. Навчальна дисципліна спрямована на формування знань про гідрологічні процеси‚ фізичні і хімічні властивості води‚ кругообіг води в природі та його енергетичні фактори. Methodical recommendations for the course "General Hydrology" are intended for students majoring in 014. Secondary education. The methodical recommendations cover the course program, questions for the exam, recommendations for practical classes, sources for studying the course. The discipline is aimed at the formation of knowledge about hydrological processes, physical and chemical properties of water, the water cycle in nature and its energy factors.
Опис
Ключові слова
гідрологія, методичні рекомендації, річки, озера, болота, hydrology, methodological guidelines, rivers, lakes, swamps
Цитування
Некос С. В. Методичні рекомендації до курсу "Загальна гідрологія" / C. В. Некос, Ю. І. Муромцева, П. І. Лоцман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 75 с. : іл.