Altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes of Kryvorizhzhia

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
TVORY
Анотація
The monograph examines the current state of altitudinal differentiation and the diversity of mining landscapes study. Using as example the Kryvyi Rih landscape-technical system, the altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes, which were formed in the process of developing iron ore, crystalline rocks of the Ukrainian Shield and other minerals, were studied. An analysis of the available domestic and foreign experience in optimizing the mining landscapes of Kryvorizhzhia was carried out, and own approaches to their cultivation were proposed, taking into account altitudinal differentiation and diversity. For geographers, landscape scientists, ecologists, specialists in nature protection field and rational nature management, local historians and students. У монографії розглянуто сучасний стан пізнання висотної диференціації та різноманіття гірничопромислових ландшафтів. На прикладі Криворізької ландшафтно- технічної системи досліджено висотну диференціацію та різноманіття гірничопромислових ландшафтів, що сформувалися у процесі розробки залізних руд, кристалічних порід Українського щита та інших корисних копалин. Здійснено аналіз наявного вітчизняного і зарубіжного досвіду оптимізації гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя та запропоновані власні підходи до їх окультурення з врахуванням висотної диференціації та різноманіття. Для географів, ландшафтознавців, екологів, фахівців галузей охорони природи та раціонального природокористування, краєзнавців та студентів.
Опис
Ключові слова
Kryvorizhzhia, altitudinal differentiation, landscape diversity, mining landscape, quarry, dump, altitudinal landscape level, terrain type, rational nature management, Криворіжжя, висотна диференціація, ландшафтне різноманіття, гірничопромисловий ландшафт, кар’єр, відвал, висотно-ландшафтний рівень, тип місцевості, раціональне природокористування
Цитування
Koptieva T. S. Altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes of Kryvorizhzhia : monograph / T. S. Koptieva ; H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. – Vinnytsia : TVORY, 2023. – 138 p. : ill. – ("Modern Nature and Landscapes of Ukraine").