ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ РОБОТОТЕХНІКИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робототехніка – прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих технічних систем. У сучасній школі робототехніка допомагає сформувати алгоритмічне та творче мислення, навчає приймам самостійних та нестандартних рішень, розвиває комунікативні навички та вміння працювати у команді. Запропоновано типи завдань для проведення занять. Gamification is one of the modern approaches to the organization of the educational process, which allows the use of game techniques in non-game situations. Some elements of the game are offered to create a gamified educational process.
Опис
Ключові слова
робототехніка, конструктори Lego, типи завдань, gamification, elements of the game, gamified educational process
Цитування
Колгатіна Л. С. Технологія вивчення робототехніки у сучасній школі / Л. С. Колгатіна, Б. М. Комаровський // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 192–194.