Модельні програми з математики як чинники підвищення рівня математичної освіти п’ятикласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення математики п‘ятикласників за допомогою модельної програми "Математика. 5–6 класи" (Василишин М. С., Миляник А. І., Працьовитий М. В., Простакова Ю. С., Школьний О. В.), яка є унікальною в деяких аспектах змістового компонента, спрямована на формування математичної компетентності учнів і містить відповіді на сучасні виклики освіти. The article deals with the study of mathematics of fifth-graders using the model program "Mathematics. 5–6 grades" (Vasylyshyn M. S., Mylyanyk A. I., Pratsovyty M. V., Prostakova Yu. S., Shkolny O. V.), which is unique in some aspects of the content component, aimed at forming the mathematical competence of students and contains answers to modern challenges of education.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, математична компетентність, learning mathematics, mathematical competence
Цитування
Потапова Т. Модельні програми з математики як чинники підвищення рівня математичної освіти п’ятикласників / Т. Потапова, Ю. Простакова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 214–217.