ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розроблену технологію соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами у прийомній сім’ї, яка включає в себе такі етапи: мотиваційно-ціннісний, пізнавально-розвивальний, діяльнісний. Визначено особливості соціальної роботи з дітьми-сиротами, які перебувають у новій (прийомній) сім’ї. Соціальний педагог має звертати увагу на можливі психологічні травми, які дитина могла отримати до спілкування з прийомними батьками. The publication examines the developed technology of social and pedagogical work with orphans in a foster family, which includes the following stages: motivational and value, cognitive and developmental, and activity. The peculiarities of social work with orphans in a new (foster) family are determined. A social educator should pay attention to possible psychological traumas that a child may have received before communicating with foster parents.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна робота, діти-сироти, прийомні сім’ї, соціальний педагог, social and pedagogical work, orphans, foster families, social pedagogue
Цитування
Аксакова П. А. Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами у прийомній сім’ї / П. А. Аксакова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 105–106.