ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто виховання у дошкільників любові до української народної творчості. Особливу цінність для виховання у дітей інтересу до традицій рідного народу становлять різноманітні народні ігри. Зазначено, що велику роль у розв’язанні цієї проблеми відіграватиме створення спеціальних українських куточків, у яких зберігатимуться кращі зразки української народної творчості: вишиванки, декоративний посуд, ілюстративний матеріал, аудіоматеріали та ін. The publication examines the upbringing of preschoolers' love for Ukrainian folk art. Of particular value for raising children's interest in the traditions of their native people are various folk games. It is noted that a major role in solving this problem will be played by the creation of special Ukrainian corners where the best examples of Ukrainian folk art will be preserved: embroidery, decorative dishes, illustrative material, audio materials, etc.
Опис
Ключові слова
національне виховання, українська народна творчість, діти дошкільного віку, студентські роботи, national education, Ukrainian folk art, preschool children, student works
Цитування
Кузнецова Д. Д. Виховання у дошкільників любові до української народної творчості / Д. Д. Кузнецова, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 174–175.