Філософсько–антропологічні виміри калокагатії Середньовіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, видавництво «Гілея»
Анотація
Аналізується і вивчається філософсько–антропологічні погляди про красу, прекрасне, благо і добро в епоху Середньовіччя, як змістовну складову грецької калокагатії. Акцентуються змістовні моменти цих понять, особливо краси, які становлять істинний їх сенс. Що саме ці поняття означали для середньовічної людини? Розглядається філософський світогляд таких мислителів Середньовіччя як бл. Августина, Діонісія Ареопагіта (Псевдо–Діонісій), Фоми Аквінського. В цілому виявлено, що епоха Середньовіччя сформувала власне уявлення калокагатії, краси, прекрасного, добра і блага. Анализируется и изучается философско-антропологические взгляды о красоте, прекрасное, благо и добро в эпоху Средневековья, как содержательную составляющую греческой калокагатии. Акцентируются содержательные моменты этих понятий, особенно красоты, которые составляют истинный их смысл. Что именно эти понятия значили для средневекового человека? Рассматривается философское мировоззрение таких мыслителей Средневековья как ок. Августина, Дионисия Ареопагита (Псевдо-Дионисий), Фомы Аквинского. В целом выявлено, что эпоха Средневековья сформировала собственное представление калокагатии, красоты, прекрасного, добра и блага. The philosophical and anthropological views on beauty, the beautiful, the good and the good in the Middle Ages, as a meaningful component of Greek kalokogatia, are analyzed and studied. Emphasis is placed on the substantive moments of these concepts, especially the beauty that make up their true meaning. What exactly did these concepts mean to the medieval man? The philosophical worldview of such medieval thinkers as ca. Augustine, Dionysius of the Areopagite (Pseudo-Dionysius), Thomas Aquinas. On the whole, it is revealed that the Middle Ages formed their own representation of kalokogatia, beauty, beauty, good and good.
Опис
Ключові слова
калокагатія, краса, добро, прекрасне, Середньовіччя, калокагатия, красота, добро, прекрасное, Средневековье, kalokogatiya, beauty, good, fine, Middle Ages
Цитування
Кобзєва І. О. Філософсько–антропологічні виміри калокагатії Середньовіччя / І. О. Кобзєва // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; [редкол. : Вашкевич В. М. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Гілея, 2018. – Вип. 137 (10). – С. 173–176.