ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

dc.date.accessioned2020-11-17T08:37:18Z
dc.date.available2020-11-17T08:37:18Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ монографії здійснено аналіз освіти дорослих як чинника розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, розкрито особливості теорії та практики організації навчання дорослих в Україні та провідних країнах світу, визначено особливості андрагогічної науки та її значення для системи управління людськими ресурсами, окреслено тенденції професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів та андрагогів, визначено освітні потреби різних категорій дорослого населення. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять питання безперервного навчання та освіти дорослих. В монографии проведен анализ образования взрослых как фактора развития человеческого капитала в условиях глобализационных и интеграционных процессов, раскрыты особенности теории и практики организации обучения взрослых в Украине и ведущих странах мира, определены особенности андрагогический науки и ее значение для системы управления человеческими ресурсами, определены тенденции профессиональной подготовки , переподготовки и повышения квалификации педагогов и андрагогив, определены образовательные потребности различных категорий взрослого населения. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, кого интересуют вопросы непрерывного обучения и образования взрослых. The monograph analyzes adult education as a factor in human capital development in the context of globalization and European integration processes, reveals the features of the theory and practice of adult learning in Ukraine and leading countries, identifies features of andragogical science and its importance for human resource management, , retraining and advanced training of teachers and andragogues, the educational needs of different categories of adults are identified. The monograph is intended for scientists, teachers, graduate students, anyone interested in lifelong learning and adult education.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationОсвіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – 544 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7912-56-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3883
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеперервна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectандрагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта впродовж життяuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectнепрерывное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectандрагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование в течение жизниuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontinuing educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectandragogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectlifelong learninguk_UA.UTF-8
dc.titleОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeADULT EDUCATION: WORLD TRENDS, UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTSuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Освіта дорослих_монографія.pdf
Розмір:
5.41 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: