ВОЛОНТЕРСЬКІ ПРОЄКТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто поняття волонтерство. Зазначено, що волонтерство надає широкі можливості для реалізації власних волонтерських ініціатив та всебічного розвитку особистості, але потребує фінансової підтримки з боку окремих організацій та бізнесу. Проте, волонтерські проєкти повинні стати частиною соціальної підприємницької діяльності в Україні, що забезпечить отримання ефективних результатів, як у добровільній діяльності, так і у бізнесі. The publication discusses the concept of volunteering. It is noted that volunteering provides ample opportunities for the implementation of one's own volunteer initiatives and comprehensive personal development, but requires financial support from individual organisations and businesses. However, volunteer projects should become part of social entrepreneurial activities in Ukraine, which will ensure effective results in both voluntary work and business.
Опис
Ключові слова
волонтерство, підприємницька діяльність, фінансова підтримка, volunteering, entrepreneurship, financial support
Цитування
Єсіна Н. О. Волонтерські проєкти як важлива складова соціального підприємництва в Україні / Н. О. Єсіна // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 115–117.