ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ТЕХНІКИ ОЛІЙНОГО ЖИВОПИСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
У статті висвітлюються історичні аспекти майстерності та техніки олійного живопису. Авторами зазначено, що вивчення питання у історичній площині сприятиме поглибленню теоретичних основ олійного живопису у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, забезпечить професійну підготовку, допомагатиме у власній художньо-педагогічній діяльності. Розкрито еволюцію технічних прийомів побудування фарбового шару, від багатошарового живопису до живопису алла–прима, Означено, що нові технічні напрями зумовлювали появу нових інструментів. The article highlights the historical aspects of skill and technique of oil painting. The authors stated that the study of the issue in the historical plane will contribute to the deepening of the theoretical foundations of oil painting in future teachers of fine arts, will provide professional training, and will help in their own artistic and pedagogical activities. The evolution of technical methods of building a paint layer is revealed, from multi-layer painting to alla prima painting. It is noted that new technical trends led to the emergence of new tools.
Опис
Ключові слова
живопис, техніки олійного живопису, майстерність живописця, вчитель образотворчого мистецтва, painting, oil painting techniques, artist's skill, art teacher
Цитування
Алтухова А. В. Історичні аспекти майстерності та техніки олійного живопису / А. В. Алтухова, М. А. Азаркіна, А. Г. Величенко // Scientific Collection «InterConf». – 2021. – № 90: Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research : Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference, Orléans, France, December 7–8, 2021. – Pp. 101–106.