Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика

dc.contributor.authorКосмеда, Т. А.
dc.contributor.authorКарпенко, Н. А.
dc.contributor.authorОсіпова, Т. Ф.
dc.contributor.authorСаліонович, Л. М.
dc.contributor.authorХаліман, О. В.
dc.date.accessioned2023-01-20T11:06:41Z
dc.date.available2023-01-20T11:06:41Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractУ цій колективній монографії вперше узагальнено напрацювання, здійснені українськими мовознавцями в царині гендерної лінгвістики, починаючи від І. Франка. Виокремлено й схарактеризовано архетипні гендерні стереотипи, норми й ролі, що характерні для української національної традиції, ментальності, українського національного характеру й зафіксовані у звичаях, обрядах і фольклорних текстах, насамперед паремійних. Акцентовано увагу на мовній фіксації змін, що репрезентують трансформацію патріархальних гендерних норм, ролей і стереотипів, найпослідовніше представлених у сучасній українській публіцистиці, що виражається насамперед на словотвірному, лексико-семантичному, морфологічному (категорія роду) і синтаксичному рівнях, а також фразеологічному проміжному рівні мовної системи. Йдеться про специфіку гендерних комунікативних стратегій і тактик, а також особливостей відтворення універсальних гендерних категорій і гендерних категорій специфічно національних у дискурсивній практиці українців і українок. Досліджено вербалізацію гендеру в різних типах дискурсів І. Франка (науковий і публіцистичний тексти, живе повсякденне мовлення, листування, художні тексти різних жанрів) та П. Загребельного (живе мовлення, інтерв’ю, художні тексти) як елітарних українських мовних особистостей. Аспектуально окреслено перспективу української лінгвогендерології, вказано на деякі типові помилки гендерних досліджень і їхні ключові теоретичні засади. Монографія може викликати зацікавлення в науковців, викладачів вишів, аспірантів і студентів, а також у всіх тих, хто цікавиться проблемами специфіки відтворення гендеру в мові та мовленні. The corporate monograph has fi rst presented a generalized lifelong work of Ukrainian linguists in the domain of gender linguistics, beginning with Ivan Franko. There are outlined and defi ned archetypical gender stereotypes, norms and roles characteristic for Ukrainian national tradition, mentality, Ukrainian national character and rooted in customs, traditions, rites, folklore texts, paremiic in particular. The attention is paid to the language fi xing of changes that represent the transformation of patriarchal gender roles, norms and stereotypes which is most consistently observed in modern Ukrainian media on wordbuilding, lexicalsemantic and morphological (the category of gender) levels as well as on the intermediary phraseological level of the language system. The monograph traces the specifi city of gender communicative strategies and tactics, and peculiarities of rendering universal gender categories and specifi cally national categories in the discursive practice of the Ukrainians. The authors have studied gender verbalization in various types of Ivan Franko’s discourses (scientifi c and publicist texts, live veryday speech, correspondence, literary texts of different genres) and of Pavlo Zagrebelnij’s ones (live everyday speech, interviews, literary texts) as elite Ukrainian language personalities. The perspective of Ukrainian gender studies is aspectually outlined, typical mistakes in gender studies are pointed at, and key theoretical basis is suggested. The monograph may be interesting for scientists, lecturers of higher educational establishments, postgraduate students and all those keen on the problem of refl ecting gender in the language.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : кол. моногр. / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : Коло, 2014. – 470 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9659
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгендерна лінгвістикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська національна традиціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectментальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнський фольклорuk_UA.UTF-8
dc.subjectукраїнська публіцистикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональний характерuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурсивна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмонографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectgender linguisticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian national traditionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmentalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian folkloreuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkrainian journalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational characteruk_UA.UTF-8
dc.subjectdiscursive practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectmonographuk_UA.UTF-8
dc.titleГендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практикаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGender Linguistics of Ukraine: History, Theoretical Basics, Discursive Practiceuk_UA.UTF-8
dc.typeBookuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гендерна лінгвістика в Україні.pdf
Розмір:
3.17 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: