ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ У СПАДЩИНІ Я. КОРЧАКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У публікації розглянуто педагогічні ідеї спадщини Я. Корчака в контексті сучасного освітнього процесу. Визначено погляди на педагогічну взаємодію з дітьми. Зазначено, що педагогічна спадщина Я. Корчака дає нам не лише методологічні засади, а й моральні та ціннісні якості, становлячи кредо професійної діяльності сучасного педагога. The publication examines the pedagogical ideas of Ya. Korchak's legacy in the context of the modern educational process. Views on pedagogical interaction with children are defined. It is noted that the pedagogical heritage of Ya. Korchak gives us not only methodological principles, but also moral and value qualities, forming the credo of the professional activity of a modern teacher.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічна взаємодія, Корчак Я., освітній процес, pedagogical heritage, pedagogical interaction, Ya. Korchak, educational process
Цитування
Шишенко В. Педагогічні ідеї спадщини Я. Корчака в контексті сучасного освітнього процесу / В. Шишенко, О. Бойцун // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнар. наук.-практ. міждисциплінар. конф., Тернопіль, 11 трав. 2023 р. – Тернопіль, 2023. – С. 162–163.