ПСИХОСЕМІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОСИСТЕМАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ СИНОНІМІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У публікації досліджено психосеміологічні та психосистематичні механізми формування та реалізації синтаксичних синонімів. Завдання психосеміології полягає в максимальному представленні словесно, «фізично» ментальної побудови, що організується та систематизується за допомогою психомеханізмів (когнітивних поліоперацій) та становить предмет вивчення психосистематики. Семіологічна система містить більшу кількість одиниць, ніж мовна, оскільки вона слугує для вираження всіх конкретно наявних у світі і у свідомості людей структур та категорій буття. The publication investigates the psychosemiological and psychosystematic mechanisms of formation and implementation of syntactic synonyms. The task of psychosemiology is to maximise the representation of a verbal, "physically" mental construction, which is organised and systematised with the help of psychomechanisms (cognitive polyoperations) and is the subject of study psychosystematics. The semiological system contains more units than the linguistic system, because it serves to express all the structures and categories of being that are specifically present in the world and in the minds structures and categories of existence.
Опис
Ключові слова
психосистематика, психосеміологія, ко(н)текст, psychosystematics, psychosemiology, co(n)text
Цитування
Лепетюха А. В. Психосеміологічні та психосистематичні механізми формування та реалізації синтаксичних синонімів / А. В. Лепетюха // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХХІІ наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 3 лют. 2023 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. – С. 72–73.