СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ З ЛЮДЬМИ, ЩО ВТРАТИЛИ РОБОТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальну роботу з профорієнтації з людьми, що втратили роботу в умовах воєнного стану. Проблема безробіття в Україні, що загострилася через повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну, залишається актуальною і на другому році війни. Роботу втратили мільйони людей: їхні підприємства були знищені, збанкротували, зник попит на їхню працю або ж довелося евакуюватися з районів ведення бойових дій у більш безпечні, без можливості працювати дистанційно. Зазначено, що здійснення профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості є важливим напрямом професійної діяльності соціального працівника. Основними напрямами профорієнтаційної діяльності спеціалізованих соціальних інституцій в умовах воєнного стану є: допомога у визначенні нових професійних цілей та виборі напряму для подальшої роботи, забезпечення можливостей для навчання новим навичкам, які відповідають потребам на ринку праці. The publication examines social work on career guidance with people who have lost their jobs under martial law. The problem of unemployment in Ukraine, exacerbated by Russia's full-scale military invasion of Ukraine, remains relevant even in the second year of the war. Millions of people lost their jobs: their businesses were destroyed, went bankrupt, the demand for their labor disappeared, or they had to evacuate from the war zones to safer ones, without the possibility of working remotely. It is noted that career guidance work in employment centers is an important direction of the social worker's professional activity. The main directions of career guidance activities of specialized social institutions in the conditions of martial law are: assistance in defining new professional goals and choosing a direction for further work, providing opportunities for learning new skills that meet the needs of the labor market.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, безробіття, профорієнтація, воєнний стан, магістерські роботи, social work, unemployment, career guidance, martial law, master's theses
Цитування
Шрамко Г. К. Соціальна робота з профорієнтації з людьми, що втратили роботу в умовах воєнного стану / Г. К. Шрамко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 382–387.