БЕЗПЕРЕРВНА ПРОПЕДЕВТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ (З ДОСВІДУ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання організації безперервної пропедевтичної практики для здобувачів вищої освіти історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Акцентовано увагу на основних компонентах навчально-виховної роботи практикантів. Проаналізована роль пропедевтичної педагогічної практики в реалізації початкового етапу практичної підготовки майбутнього вчителя історії. The article examines the issue of organizing continuous propaedeutic practice for students of higher education at the history faculty of H.S. Skovoroda. Attention is focused on the main components of the educational work of interns. The role of propaedeutic pedagogical practice in the implementation of the initial stage of practical training of a future history teacher is analyzed.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, професійна підготовка, студент, історичний факультет, практикант, навчально-виховна робота, навчальний процес, вчитель, педагог, pedagogical practice, professional training, student, history faculty, intern, educational work, educational process, teacher, pedagogue
Цитування
Місостов Т. Ю. Безперервна пропедевтична педагогічна практика як початковий етап практичної підготовки майбутнього вчителя історії (з досвіду історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди) / Т. Ю. Місостов // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали ХІІ Міжнар. наук.–практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 12. – С. 63–65.